dijous, 14 de novembre de 2013

Informació de les Comissions Informatives prèvies al Ple de 18 de novembre.


Com es habitual, os  faig  quatre ratlles de resum de les comissions informatives prèvies al Ple, el tema de pressupostos que ja hem comentat, i continuarem informant, anirà a part.

CI PRESIDÈNCIA
Poca cosa. Conveni amb el consorci d’Arts escèniques Salt-Girona per al finançament de “El Canal”.

CI PROMOCIÓ
. Aixecar de la moratòria d’un any de nous establiments d’oci, els que es dediquen solament a restaurant. Les explicacions anaven en la línia de que no provocaven problemes als veïns. A la nostra pregunta de si tenien noves demandes d’obertura contestaren que si. Ens presenta dubtes i ens preocupa les modificacions per encàrrec d’un o altre grup de pressió.


CI HISENDA
. Es concerta el crèdit de 5 milions d'Euros per al 2014 amb Banc de Santander.. Desestimar el recurs de reposició presentat per. SABA presenta recurs perquè SETEX (que va guanyar el concurs) va presentar una baixa temerària i perquè tot i que l'amortització segons el contracte, ha de ser a 4 anys, SETEX ho fa amb 2.
. Es torna a obrir el Registre de parelles de fet. Han modificat els articles 2 i 3, que fan referència als requisits i als documents a presentar. Ena felicitem al ser el resultat d’una moció presentada i guanyada pel nostre grup.

CI CIUTADANIA
. Modificació de l'ordenança municipal de residus. El TSJC, davant el contenciós administratiu presentat per CEDAC (Consell d'Empreses Distribuïdores de Catalunya), en relació a l'article 45bis pel qual els establiments de més de 1.000 metres quadrats han de tenir un contenidor per a olis usats, resol donar la raó a CEDAC perquè és una competència de l'estat. A més, el TSJC diu que hi ha hagut temeritat en la conducta de l'Ajuntament i l'obliga a pagar-ne les costes!!!!
. Tallaran 6-7 arbres de la Devesa (ahir en va caure un de molt gran) per fongs.
. El passat dilluns van començar a canviar els contenidors de selectiva (excepte orgànica, que els faran alhora en una àrea gran per rendibilitzar-ne la recollida). Han fet Mas Ramada i han començat Sant Narcís. El 15 de desembre s'aturaran fins al 15 de gener perquè els han aconsellat aturar-se en època de festes. Col·loquen uns 50 contenidors per dia. N'hi ha 2.500 per col·locar.
. L'Ajuntament de Girona ha recuperat la titularitat de la sèquia Monar. Era d'una empresa patrimonial (Sala i Bertrana). Es fa una cessió a Bescanó, Salt i Girona. "El somni" d'en Fàbregas és ara poder regar la devesa amb la sèquia. Es veu que hi ha un tub de connexió que arriba a la Fira de Girona.

Prèviament a la CI la regidora Núria Terés va tenir una reunió amb el regidor  Fàbregas. Sobre dos temes que ens semblen d’interés:
. La taxa ecosocial de l'aigua. Volen reduir a 3 els trams d'aigua (com té l'ACA), volen creuar dades del cens municipal amb els de l'empresa, ... l'objectiu és cobrar l'aigua en funció de les persones censades en cada habitatge. Ara el tram baix és fins a 6 metres cúbicsxpersonaxmes. El volen passar a 9. També volen que l'empresa no hi perdi. No sap com repercutirà sobre els altres dos trams. Tenen temps fins al juliol. Li varen dir que ara la gent no entendria que a sobre de pujar l'IPC també apugéssim l'aigua, ... manca de coordinació interna amb Hisenda, a la nostra pregunta sobre aquests fet ens diuen que no els necessiten per a res!!!! Coses del bipartit de CiU!
. La parcel·la de Mas Xirgu per a TIRGI. Una cessió a 25-30-35 anys (segons la secretària) i 50 segons el regidor Fàbregas. Ho vol portar al Ple de desembre. Ho vàrem comunicar a les empreses socials del Clúster Èxit (F. Ramon Noguera, ASTRES, Àstrid, Caritas, ...) que es van sorprendre molt!!! El regidor Fàbregas ens va dir que l'anterior govern també havia cedit arbitràriament recursos municipals (terrenys per a F. Ramon Noguera, ...).  Ens diuen que s'estalviaran molts diners de transport del paper a Celrà, menys emissions de CO2, ...ja veurem!

CI MOBILITAT
. El regidor Alcalà i el govern han decidit retornar la L-11 com estava, en vistes que no s'acabi d'arribar a un acord. Sembla que les compensacions de posar GPS a les parades per saber quan arriba l'autobús, són cares i no els val la pena. No han esperat a la reunió dels divendres per a comunicar-ho.

CI SERVEIS A LES PERSONES
No hi havia ni cap punt de ple ni cap informació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada