dijous, 21 d’agost de 2014

Per que li diuen àrea urbana, si el que volen son grans superfícies?Darrerament s’ha tornat a parlar de l’àrea urbana de Girona com a conseqüència de la proposta que alguns municipis que comparteixen aquesta àrea han fet d’incorporar una part important de la seva àrea de creixement comercial a la trama urbana de la ciutat de Girona. Al meu parer es fa de forma interessada, es a dir es parla d’àrea quan a un govern o altres, d’una ciutat o altre li convé per a algun projecte concret i determinat, i després, silenci.

Algú es pregunta per què el Pla Director urbanístic del sistema urbà de Girona es manté en un calaix tot i ser vigent? la resposta per a mi és obvia, tenim unes majories de govern, en general, als nostres municipis, que defugen qualsevol mena de racionalització que els lligui en els projectes concrets que se’ls hi puguin presentar.


Això ho ha fet el PSC, CiU, i no poques vegades ERC en els governs de les ciutats i pobles de l’àrea. De fet la proposta darrera és l’acord de tres ciutats i pobles per a un objectiu concret i particular que te que veure poc amb l’àrea, ser més capaços de poder negociar amb grans superfícies la localització com a trama urbana de nous projectes.

El nostre rebuig no ha estat ni te que veure amb apriorismes gironicistes, ans al contrari, no creiem que la millor mena d’afavorir l’àrea sia nous projectes especulatius ad hoc. Al tractar amb algun del promotors m’ha dit que això es mentida, el problema és que la única manera de descobrir-ho sembla que seria aprovar-ho , ara bé, si no fora mentida, clar, seria irreversible. Els hi hauria de fer pensar que l’únic grup favorable a Girona hagi estat el PP.


Tornaran a passar per ple, i tornarem a votar en contra, si els termes son els mateixos. Aara bé, estem oberts a posar-nos a treballar per a construir els acords comuns que apleguin els interessis dels ciutadans i ciutadanes de la nostra àrea urbana, abans i després de les properes eleccions municipals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada