dimarts, 18 d’abril de 2017

Pressupostos Generals de l’Estat: La despesa social!


Al donar un primer cop d’ull als pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 2017 es desmunta el que Ciudadanos ha venut de que, gràcies al pacte amb el PP, s’augmenten 442 milions de despesa social, de fet l’increment és tan sols de 130 milions. Poca eufòria, un 0,8% més en despesa per als serveis Socials! En 2016, la despesa pública totals en serveis socials a Espanya ( incloent l’atenció a la dependència) va pujar a 16.700 milions d’euros. La distribució d’aquets esforç fou: CC.AA= 60,8 % (10.171 M€); Ajuntaments=25,5% (4.259,11M€); AGEstat=13,7% (2.296,22 M€).


Aquestes dades posen en evidència que l’aportació de l’Estat als serveis socials es significativament molt baixa. L’increment 2017 publicitat es distribueix en dos blocs: 342 milions per a un Pla contra la pobresa infantil, i 100 milions més per a la Dependència. Doncs bé la realitat d’aquetes xifres és una altra. Solament 30 dels 342 milions de la primera partida son un increment real respecte a l’any anterior.

102 milions provenen del programa FEAD, per ajuda alimentària no solament per als nens sinó per a tots els desafavorits. Estem parlant d’excedents alimentaris repartits per diferents organitzacions com Càritas, Creu roja o banc d’aliments, en la mateixa quantia que l’any passat. Vol dir que ara solament s’aplicaran a famílies amb menors? I la resta...?

140 milions es corresponen al Programa de reassentament dels refugiats, per a l’atenció a famílies amb menors. Partida existent l’any anterior i que no s’ha volgut o sabut gestionar. 100 milions es corresponen a un increment de 30 en la partida de “prestacions bàsiques de serveis socials” que el 2016 fou dotada en 70 milions. Aleshores tenim que solament 30 de 342 milions son l’augment.

Per últim incrementar 100 milions la partida de dependència no assegura res, ni tant sols que es transfereixin a les CC.AA. Ni molt menys que s’atengui l’enorme llista d’espera que necessitaria un mínim de 3.000 milions més per a eixugar-la. La pressió sobre els serveis socials municipals i autonòmics es insuportable i fa més necessària que necessària que mai d’una inversió intel·ligent i suficient. D’aquest govern del PP i “amics” no ho podem esperar!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada