dissabte, 21 d’abril de 2012

Continuarà essent solvent l’Ajuntament de Girona quan acabem aquest 2012?L’Ajuntament de Girona no pot fer allò que ha de fer sense les transferències econòmiques de les altres institucions. Les lleis d’aquest país són d’aquesta mena, i deixen a les administracions locals mancades d’autonomia financera i dependents de l’estat (govern central i autonòmic).

En aquesta qüestió també el franquisme ens va fer molt de mal, com a sistema centralista i autoritari deixava poc marge als ajuntaments i la dependència financera dels impostos a la construcció te aquests orígens, els anys 60 del “desarrollisme”, posteriorment aquesta deformació s’ha mantingut fins arribar a aquesta gran depressió en la qual vivim des del 2008.

L’Ajuntament de Girona del 2011 tot i la crisi es trobava sanejat, amb un deute força menor que el promig dels ajuntaments catalans i a anys llum dels que es troben ara en fallida tècnica. El dinamisme econòmic de la nostra ciutat, l’acompliment dels ciutadans amb les seves obligacions impositives i la prudència amb la gestió dels recursos fonamentaren aquest resultat de solvència municipal.

Ara bé, ja als darrers anys de l’anterior mandat notàrem una certa gasivitat amb l’acompliment dels compromisos d’inversions i en l’execució puntual de les transferències. Des de l’arribada al govern de CiU aquest fet ha esdevingut escandalós.

Tenim empantanegades dues grans inversions del govern de Catalunya a la ciutat: el Trueta i el complex de tractament de residus. I a nivell d’estat a més del retardaments del TAV, ens queda la incertesa del soterrament del convencional, avui per avui, el més calent a l’aigüera.

Si aquest govern no és més exigent amb els compromisos incomplerts i amb el deute pendent de més de 18.000.000 d’euros, acabarem el 2012 amb una situació econòmica a l’ajuntament difícilment suportable. En poc més d’un any el govern del “Canvi” haurà contribuït a fer canviar a pitjor la hisenda municipal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada