dijous, 14 de febrer de 2013

Girona, municipi lliure de fracking

El fracking o fractura hidràulica, consisteix en fracturar les roques per obtenir-ne el gas que contenen. És una tecnologia tècnicament no fiable, potencialment perillosa, de la que no es coneixen completament els seus efectes sobre el medi i la salut de les persones i que es demostra ineficient tant a nivell energètic, com econòmic i ambiental. El fracking suposa activitats d’alt risc que poden tenir greus impactes sobre la salut i en el medi ambient.

Consisteix en perforar fins a 4 quilòmetres sota terra fins a trobar les roques anomenades pissarres. Una barreja d’aigua, sorra i additius químics es bombeja a alta pressió. La pissarra es fractura i el gas atrapat comença a fluir. En aquest moment la indústria vol estendre la producció del gas de pissarra i el fracking a Europa, també a casa nostra.

Aquestes prospeccions i les demandes per trobar concentracions de gas no convencional es deriven del problema conegut com a Peak-oil (fenomen que té lloc quan se sobrepassa el punt màxim d’extracció de petroli en relació a la demanda). El gas de pissarra no és la solució energètica del futur. El fracking és una tecnologia que aprofundeix en la utilització dels recursos fòssils no renovables del planeta, que impedeix la transició cap a un nou escenari energètic mundial i que ens aboca a un major increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Hem d’apostar decididament per les energies renovables i l’eficiència energètica per complir amb els nostres objectius mediambientals, de salut i climàtics. No es pot posar en joc l’economia productiva de les zones afectades, la producció agroalimentària de qualitat, el seu potencial turístic ni la qualitat de vida de les persones, a canvi d’explotar una tecnologia invasiva, agressiva amb el medi, d’abast desconegut i de baixíssim rendiment tant econòmic com energètic.

Poca transparència de l'administració en aquest tema i la feblesa de l'estat o en aquest cas de les nostres institucions. La més avançada és la concessió 'Ripoll', que afecta vuitanta-dos municipis de la Garrotxa, Osona i el Ripollès.

Però atenció! En el nostre entorn més proper, en concret les Gavarres, estan formades per esquistos i pissarres, que podrien ser susceptibles d’un projecte d’aquestes característiques. Per totes aquestes raons el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa vam proposar i el ple del dilluns, per 22 vots a favor i solament els vots en contra del PP, va acceptar que la ciutat de GIRONA sigui MUNICIPI LLIURE DE FRACTURA HIDRÀULICA HORITZONTAL.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada