dimarts, 12 de febrer de 2013

Un pressupost millorable, un pressupost que hem millorat

Font: diaridegirona.cat

Un pressupost és una eina del govern, per atendre les necessitats reals de tota la ciutadania. Especialment a disposició de la ciutadania amb més dificultats.  La realitat de Girona ha canviat cap a pitjor en aquest darrer any: més atur, més desnonaments, més gana, menys dinamisme comercial,... La realitat de Catalunya, Espanya, Europa, també.

Certament els ajuntaments estan sols i abandonats. Tant per Generalitat com per l’estat. S’acumulen els deutes especialment de la Generalitat. Han deixat de cofinançar molts projectes. Els ajuntaments hauríem de tenir el govern de la Generalitat com un aliat imprescindible en molts programes. Des del l’ajuntament de Girona hem d’exigir-los unes línies prioritàries i voldríem veure el nostre alcalde més ferm en aquesta direcció.

És molt difícil posar-nos d’acord en uns pressupostos alternatius! Però sí que creiem i hem vist que ens podem posar d’acord, des de les esquerres nacionals d’aquesta ciutat, des de les entitats representades per la Mesa d’Entitats, que en alguns temes, sí que ens podem posar d’acord.

Quatre línies han estat les bases de la negociació, per a l’inici d’una transformació dels Pressupostos de l’Ajuntament de Girona:

   1. LÍNIA DE LLUITA CONTRA LA CRISI: GENERACIÓ D’OPORTUNITATS D’OCUPACIÓ I D’OCUPABILITAT.
. Polítiques d’ocupació i ocupabilitat, especialment per a joves. 1.775.000€ en subvencions que se’ns confirma que seran concedides
Ampliar altres serveis de Formació i d’Aprenents. Projecte Singular, l’equivalent a les Cases d’Oficis,...
. Pla dinamització comercial de barris. Augmentar les partides de promoció comercial orientades als barris, especialment els més afectats pel TAV. Projecte “Aixecar persianes”.
. Campanya de dinamització comercial de zones molt castigades per la crisi. Cooperativisme. Fer i executar un “Pla de dinamització de la cultura del Cooperativisme”. Inclou assessorament, campanyes, informació, dinamització,...
. Conveni amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 15.000€

    2. LÍNIA ENFORTIMENT DE LA DEMOCRÀCIA. IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ ALS BARRIS
. Inversions en barris de la ciutat. Mesa d’Entitats. Projecte “Pressupostos participatius”. S’acorda positivament. Es considera una prova pilot. Convenient fer-ho a cada inici de mandat per definir les inversions dels 4 anys de mandat. 1 milió €. Incloure un annex al pressupost que detalli el procediment participatiu a través del qual es definirà el destí final d’aquestes partides. Fer un inventari de Necessitats de barris, pressupostar-les, prioritzar-les.
. Inclourà les inversions de CiU més les que es proposin des dels barris.
. Es farà un Reglament que s’aprovarà en el Ple de març (o abril).
. Proposta inicial de Reglament el farà la Mesa d’Entitats.
. Comissió mixta plural per consensuar Reglament definitiu.
. S’incorporarà al Reglament de la Participança.
. Ha d’incloure una Consulta Popular.
. Projectes socials comunitaris. Solars urbans. 100.000€ inclosos dins “Partida d’Urbanisme” d’Inversions.
. Horts urbans en diferents barris de la ciutat.

  3. LÍNIA D’ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DE LA CRISI A TRAVÉS DE L’EMPODERAMENT I L’EQUITAT: POLÍTIQUES SOCIALS I COHESIÓ SOCIAL
. Dret a l’Habitatge. Taula de Coordinació Dret a l’Habitatge. Inventari pisos buits. Oficina d’Habitatge oberta de 8 a 20h. Ampliació jornada tècnic. S’afinarà el projecte a la Taula de Coordinació pel Dret a l’Habitatge.
. Salut alimentària comunitària. Acord Consell Escolar Municipal. Projecte “Carmanyola” a les escoles. El govern facilitarà trobar cuines d’escoles i altres. Fer una normativa d’ús de carmanyoles. Fer un projecte lligat amb menjadors socials.
. Obrir un nou Centre distribució d’Aliments. El govern ja ho té previst i l’obrirà aviat.
. Plans Educatius d’Entorn. Pla Educació i Convivència (Santa Eugènia): 40.000€. Integrant Accions (Sector Est): ?
. Recuperar l’1% del pressupost municipal per a Cooperació. Moció aprovada. Amb els nous càlculs de l’Ajuntament, acordem que sigui el 0.7%, el que implica igualar les xifres de l’1% de l’anterior mandat. 418.000€

    4. LÍNIA SOSTENIBILITAT I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC.
. Mobilitat sostenible. Xarxa de carril bici. Una estació de Girocleta a Santa Eugènia. Fer un carril bici des de la plaça del Barco de Santa Eugènia fins a la “Rotonda dels Maristes”.
. Pla energètic. Estem d’acord amb les línies del govern, sobretot en l'adquisició d'una nova turbina de la Central del Molí.

Hem defensat la Coherència amb el procés de negociació de les Ordenances. Preteníem així tancar un cicle econòmic. Hem vetllat per a què les Mocions aprovades es veiessin reflectides en el pressupost.

No és el nostre pressupost. Però com en les ordenances, abstenint-nos afavorim la participació de les entitats i de les persones.

Hem negociat dur i no hem negociat sols, ho hem fet amb la CUP i amb les les entitats més representatives. Aquesta ha estat la voluntat de les 4 parts. 6 trobades, 2 d’elles amb l’alcalde. Reunions de treball, d’exposició de línies, de compartir posicionaments i necessitats.

No és el pressupost ni dels uns ni dels altres. Com deia al principi encara no són uns Pressupostos transformats, però inclouen les suficients accions i propostes de canvi per a que ens abstinguem.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada