dimecres, 22 d’octubre de 2014

Aigua neta? Reflexions sobre una auditoria a la cia. Aigües de Girona.


Després de la lectura de l’auditoria de gestió del 2013 a Aigües de Girona em vaig sentir escandalitzat. Es tracta d’un document amb tres apartats: l’auditoria pròpiament dita, les respostes del conseller delegat i les respostes a aquest de la mateixa auditoria.

Al llarg d’aquests anys he llegit forces documents, anomenats auditories, en general informes superficials que tenen en compte més la forma que el fons, que no hi entren, de la comptabilitat. Sempre son favorables i ens donen, als profans, molt poca informació rellevant. No es estranys doncs que en totes les societats o bancs que s’han anat a orris en aquets darrers anys, tots, comptessin amb auditories favorables!


La virtut d’aquest document es que no es conforma amb el números, parla de la gestió i posa en qüestió la forma de governar i de prendre decisions de l’esmentada societat. En el Ple, quan ho vaig treure, aparegué un cert nerviosisme, curiosament en una bancada de l’oposició, passava com un assabentat, i el que em va estranyar més, és que no s'adjuntés cap proposta del govern en quan a què fer i com.

Per això vaig demanar una comissió de investigació, per conèixer molt més a fons el per què de tot plegat i fer un seguit de compareixences que donin llum als, no pas pocs, punts foscos. Bé, es va acceptar, traguen el nom d’investigació, que hi farem! però sense canviar el contingut. Espero que tot just acabin les fires se’ns convoqui i ens posem a treballar.

L’aigua ha de ser neta i especialment la seva gestió, els que som partidaris de la municipalització, no podem deixar passar ni una, hem d’assegurar que allò que paguem tots els usuaris reverteixi en un millor servei i que un be escàs i d’especial transcendència en tinguem cura en el present i pel futur.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada