dijous, 10 de maig de 2012

El registre de parelles de fet a Girona no pot desaparèixer

Font: marcel-web.net

El govern ens ha sorprès amb la proposta de suprimir el registre de parelles de fet aprovat per unanimitat el 27 de març de 2003 com a resultat d’una moció del grup municipal d’ICV-EUiA. L’argumentació es fonamenta en la modificació del codi civil del 2010, on es modifiquen alguns articles donant per fi entrada a les parelles de fet, sempre la llei va al darrera de la realitat!

Ara bé, aquests canvis no plantegen ni registres alternatius als municipals ni adeqüen procediments que facilitin a la ciutadania l’exercici del seu dret. Per tant cal considerar com a mínim precipitada i innecessària la supressió de l’esmentat registre.

La manca avui de cap altre registre, ni autonòmic ni estatal i la manca de desenvolupament del codi civil on es va incloure els canvis que donarien peu a l’esmentada proposta del govern, deixarien a les parelles de fet de Girona sense la seguretat jurídica i objectivitat que amb el registre actual tenen.

El suggeriment que fa el defensor de la ciutadania en l’informe annex a l’expedient ho deixa clar: “Per tal d’evitar l’afectació negativa dels drets de famílies afectades per tal supressió, especialment amb temes d’estrangeria i seguretat social, caldria la creació d’un registre estatal administratiu de parelles de fet, vinculat al padró, o bé impulsar la modificació de la llei de registre civil per tal de donar cabuda a la realitat social de parelles de fet, amb seguretat jurídica i objectivitat.”

Tot i estar adjuntat a l’expedient, sembla que no se l'hagin llegit. A la comissió informativa, l’Alcalde davant de les meves reticències a la seva proposta em va dir "llegeix l’informe del defensor de la ciutadania!". El dubte que un cop llegit em queda és que, com deia abans, o fa una “lectura diferent” o no s’ho ha llegit.

Cal deixar aquesta proposta sobre la taula, és a dir, que fins que una de les dos propostes que fa el defensor, registre estatal o modificació del registre civil, no s’implementi, cal que es mantingui l’actual sistema de registre de aparelles de fet a la ciutat de Girona.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada