diumenge, 10 de febrer del 2013

Informació sobre les comissions de l’Ajuntament de Girona, prèvies al Ple del dilluns 11 de febrer


Font: aragirona.cat
De les CI d’Alcaldia, Promoció i Hisenda el tema clau seran els pressupostos 2013 dels que encara les negociacions estan obertes. Volem aconseguir en àmbits d’ocupació i acció social modificacions substancials que permetin la nostra abstenció i la d'altres grups que facilitin l’aprovació dels pressupostos. El treball de negociació el portem amb una relació estreta amb les entitats de la ciutat per a facilitar el màxim la participació i la democràcia directa.

De la CI Ciutadania el més important seria:

1. Ordenança soroll. Es porta al ple per la seva aprovació definitiva. Només un veí va entrar una al·legació.

2. Cap de setmana de vent. Han caigut 9 arbres sense danys personals. S'ha fet un seguiment de les branques caigudes a la Devesa i n'han trobat poques.

3. Conveni amb Dipsalut pel 2013-2016. Conveni signat per dur a terme activitats en salut pública, promoció del centre jove de salut,... Es subvencionen 200.000 euros per any (que hauran de ser justificats).

DE la CI Serveis a les persones les informacions més rellevants són les següents:

1. S'està creant el Consell Municipal de l'Esport. Estan redactant el reglament, molt semblant al del CEM. Aquest consell vetllarà pel foment de l'esport, la creació de polítiques adequades,... Es preveu que es constitueixi al maig o juny.

2. Acceptació de la subvenció de la Generalitat pel curs 2011-2012 per a les Escoles Bressol. El total és de 569.400 euros, que serien uns 1300 euros per alumne i any. Pel 2012-2013 no hi ha confirmació encara de la subvenció però es creu que serà de 875 euros per alumne i any.

3. Acord de Junta de govern local: adaptació de la normativa d'ús dels centres educatius públics fora de l'horari. Es faran nous convenis amb aquells usuaris del centres escolars fora d'horari lectiu (AMPES, AAVV,...). Amb aquest conveni el centre es farà responsable de les activitats escolars aprovades per consell i que es trobin dins de l'horari escolar. Aquest conveni clarifica qui n'és el responsable i permetrà tenir un control dels usuaris dels centres. La regidora assegura que no tindrà cap perjudici per a les activitats extraescolars, només que ara hi haurà un responsable del centre.

4. Prova pilot per al cobrament de quotes per servei de les Escoles Bressol en funció de la renda, aprovada per JGL. Està pensada per els últims mesos d'aquest curs i pel curs vinent. Aplicant-ho a l'abril d'aquest any permet fer una projecció de la situació de les famílies i afinar més pel curs vinent. Per aquest any, només s'aplica a les famílies que no han rebut beca (314) ja que seria molt complicat haver de retornar la beca i aplicar la tarifació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada