dijous, 5 de febrer de 2015

Què s'ha dit a les comissions informatives del proper Ple del 9 de febrer?


Os faig arribar una breu ressenya del que s’ha dit a les comissions informatives prèvies al Ple del proper dilluns 9 de febrer.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA
. En un Ple anterior vam aprovar que l’ajuntament de Girona acceptava els nous estatuts del Consorci de les Gavarres. Segons la Llei ARSAL els consorcis s’han d’absorbir per una administració. En aquest cas fou la Diputació. En aquest Ple es porta un canvi doncs se’l queda la Generalitat, que en modifica altra vegada els estatuts.
. Adscripció del consorci Localred a l’ajuntament de Barcelona.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
. Ampliacions de neteja.
. Declaració d’especial interès i utilitat municipal d’algunes obres als efectes de l’impost de construccions, instal·lacions i obres. Bonificació del 95% a la remodelació del pati de magnòlies de l’edifici de la Generalitat. Bonificació del 95% a la rehabilitació de les façanes dels edificis de l’antic Patronat de la Santa Creu al barri de Sant Ponç.
. Inici dels tràmits de licitació dels serveis de manteniment de Jardineria de determinats sectors de la ciutat reservats a Centres Especials de Treball (CET). Import total sense IVA de 586.368€. Un contracte de 2 anys amb dues pròrrogues d’1 any. Per a CET sense ànim de lucre.
. Autorització de concessió administrativa de la residència d’estudiants per transmissió d’accions. Es modifica el cànon. A canvi de la cessió del terreny l’ajuntament rep a canvi 6 habitacions per a estudiants de Girona (4 habitacions a Barcelona i 2 a Girona).
. Vivendes de Girona cedeix l’edifici del Centre Cívic Barri Vell a l’ajuntament. El pas següent serà cedir l’edifici de la plaça Leonor Joher de Santa Eugènia.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA
. La resta de Jardineria no inclosa en el contracte reservat a CET, no anirà a Ple perquè l’import de sortida no obliga. No inclourà ni Devesa ni Fontajau. El total de recursos que destina l’ajuntament a Jardineria és d’1 milió d’€.
. Adjudicar a l’empresa PAYMACOTAS la redacció del projecte de millora de la incineradora de Campdorà, per un import de 45.180€ sense IVA. És la mateixa empresa que va fer l’estudi de viabilitat. RESA i INIPSA han quedat fora.
. Els agents rurals han trobat un niu de vespa asiàtica (sense vespes) a Campdorà.
. L’ajuntament dóna suport a la campanya per reclamar el cabal del Ter. Aigua és vida està pintant un mural sota les vies del tren.
. Canvi d’arbres a la plaça Independència. Es posen Ginkgos.

 COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
. Modificació puntual al sector de la sortida de l’AP7 a Domeny.
. Incorporar les noves lleis d’Accessibilitat a la normativa municipal.
. Modificació puntual del camí vell de Fornells.
. Modificació puntual de l’Aurora.

COMISSIÓ INFORMATIVA SERVEIS A LES PERSONES
. El Programa de Vacances finalment no incorporarà el pagament per renda o progressivitat fiscal perquè els serveis tècnics no asseguren poder-ho tenir a punt per a l’estiu 2015.
. Es porta l’aprovació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil per col·laborar amb autoritats de Protecció Civil

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada