dimecres, 8 de gener de 2014

Informació de les comissions Informatives prèvies al Ple de Girona del dilluns 13 de gener

CI ALCALDIA
No hi han temes. Preguntem per la comissió Santos Torroella, que ha acabat sense conclusions, ens diu l’alcalde que es reunirà amb el portaveus per separat i que la família dona fins a finals de mes per a que se li digui quelcom. Traiem el tema expedient sobre oposicions policia i qui presidirà la investigació, se’ns diu que s’està treballant en el tema…

CI PROMOCIÓ
Els temes urbanístics son adjudicacions que van a la CI Hisenda, preguntem pel nou camí de Sant Daniel i les barreres arquitectòniques que caldria superar, volem saber també el pla d’obres per arranjar els accessos a la vall i quedem que se’ns informarà quan estigui redactat.


CI HISENDA
. Ampliacions Eulen. Aquest sistema de portar totes i cadascuna de les ampliacions de contracte és un sistema obsolet. En el darrer Ple vam demanar el còmput anual de les ampliacions mensuals que ens donarà una visió més real del cost del servei.
. L'aprovació definitiva del Pressupost 2014 va a Ple com a Assabentat. No es va acceptar cap al·legació. No es vota.
. Padró municipal. 97.292 habitants al 2013. Increment de 200 habitants.
. Adjudicació obres plaça Montserrat. Baixa temerària. Empresa ja ha justificat. Empresa Xavier Alsina. Farem un seguiment dels possibles sobrecostos.
. Urbanització del Pla de Baix de Domeny. Desviació de 6.7% porten liquidació a ple.

CI CIUTADANIA
. Explotació d'una nova planta de reciclatge a Mas Xirgu. Concessió directa per 30 anys, de terrenys a TIRGI, Centre Especial de Treball. Construiran una planta de triatge de paper i cartró. 15 llocs de treball nous. Recollida de paper i cartró i magatzematge de vidre a canvi de la concessió directa. A l'Ajuntament també li sortirà més econòmic perquè s'estalvia el transport..
. Pla local adaptació canvi climàtic. És va aprovar 20 desembre. Està penjat al web.
. Pacte Gecodit. Generalitat+ UAB+ ajuntament i ciutadania. Es va crear una mesa sobre telefonia mòbil local. Han sortir propostes per ordenar el sector.  Han fet un inventari d'antenes de Girona. 2 antenes conflictives. Palau (amb mesurador en continu al web) i Montjuïc. Estan desconnectades. Un objectiu és legalitzar i dissimular antenes. Un altre objectiu és facilitar que es puguin posar antenes arreu on convingui per donar el màxim de cobertura. Es minimitza absolutament l’impacta sobre la salut!!
. Es van trobar 3 arbres amb fongs a la Devesa. Es va fer un estudi posterior i se n'han trobat una dotzena més amb aquests fongs. La majoria estan al passeig de la devesa (quina casualitat, comencen a arreglar aquest carrer i han de tallar arbres "malalts"). És talaran abans de fer les obres.
. S'està continuant treballant en el  Pla d'accessibilitat per millorar la mobilitat. S'actua fent rebaixos a voreres. Les dues darreres són Poeta Marquina i la Residencia d'avis de Palau.
. Zones verdes d'estacionament. Encara no es pot fer una valoració.
. Contenidors de selectiva. Havien fet una aturada en la implantació i avui han continuat. Ja són tots aquí, a Mas Xirgu, en un magatzem que ha llogat Ros&Roca. S'han col·locat 1.389 de 2.600. Segons el regidor ell mai ha parlat de posar multes als comerciants que deixin cartrons fora dels contenidors. Entén les dificultats de plegar cartrons i de llençar bosses plenes amb envasos de plàstic. Ampliaran l'horari de recollida comercial. També faran una campanya de sensibilització.
. En breu pintaran el vial perimetral de la Devesa com aparcament de vehicles i el mercat de dimarts i dissabtes es farà dins la Devesa.

CI SERVEIS PERSONES
. Res a comentar.

1 comentari:

  1. Aquest tema dels arbres a la ciutat mereix una vista d'ocell. Estan malalts? Doncs es tallen. Quants en porten ja en total a la Devesa i en tota la ciutat?
    Tanta inversió pública i privada en I+D de tractaments fitosanitaris i resulta que la solució era la motosserra.

    ResponElimina