dijous, 9 d’abril de 2015

Resum de les C.I. prèvies al Ple de l’Ajuntament de Girona del 13 d’abril de 2015


Continuem fent-vos arribar resums de les comissions informatives. Després de tot un mandat fen-t’ho, és la penúltima!

CI ALCALDIA
Declaració d’adhesió a dos resolucions de la FEMP sobre transparència i codi ètic i bon govern. Preguntem per la col·lecció Santos Torroella, encara no s’ha resolt els procediments, s’està a l’espera. De la casa pastors cessió d’us per 10 anys de la meitat propietat de la generalitat de Catalunya.

CI PROMOCIÓ
Pla Especial de les Pedreres, demanem abans de l’aprovació pre-acord social que asseguri la viabilitat a les famílies que hi viuen. Demanen que la comissió creada l’elabori i el defensor de la ciutadania l’avali. Accessibilitat per aquells ascensors que forçosament s’han de fer a l’exterior ocupant via pública o espais verds. Modificació edificació “Can Lliure” de Sant Daniel.


CI HISENDA
. Assabentats. Reserva de places designació. Les mateixes de cada trimestre excepte el cap d'àrea d'Urbanisme.
. Assabentats. Modificació mensual del contracte de neteja.
. Assabentats. Marc pressupostari 2015-2018.
. Aprovació del crèdit de Vivendes de Girona. Quedarà liquidat el crèdit de Vivendes de 2 milions d'€ (crèdit a mig termini perquè es recuperava una part per les aportacions dels usuaris/usuàries dels pisos per a gent gran de les Voltes d'en Rosés). L'ajuntament demana un crèdit d'1 milió d'€, que es fa a llarg termini (10 anys).
. Decret de cessament de personal eventual. Assessor PSC.
. Bonificació del 95% a una obra d'interès públic.
. Aprovació inicial d'expropiació cases pujada de sant Fèlix. Relació de béns i drets a expropiar.
. Aprovació de la rectificació d'inventari de béns de l'Ajuntament.
. Canvis en la categoria de la Policia Municipal. Segons la llei de Mesures Fiscals 3/2015 passaran a cobrar el sou base com a categoria C1 però com que no hi poden haver increments de sou, els complements seran menors.
. Modificació del sistema de provisió de la plaça de secretari/secretària municipal, de concurs especial a lliure designació. La secretària municipal ocuparà la plaça a l'ajuntament d'Olot.
. Adquisició de les participacions de la Hispano Hilariense per part de l'Ajuntament. Se signa conveni i la concessió serà de 120.000€ anuals en dos anys.
. Aprovació del pla econòmic-financer. S'han gastat més romanents que l'any anterior (32 milions d'€). Representa un increment per sobre del permès el que obliga a fer aquest pla.
. La Comissió Informativa d'Hisenda es constitueix com a comissió de Comptes.

CI CIUTADANIA
. No porten cap proposta a Ple.

CI PROTECCIÓ CIVIL
. Pla d'autoprotecció de l'edifici de l'Ajuntament.

MOCIONS CIUTADANES
. SPC Rebuig al nou model universitari 3+2
. ANG Model energètic
. Xarxa Dones Girona Pla de gènere municipal
. Centre de Recursos Pau i Solidaritat. Vot per a tothom


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada