dimecres, 10 de desembre de 2014

Resum de les Comissions informatives per al proper Ple municipal de l’ajuntament de Girona (15 de desembre del 2014)
Seguidament os fem arribar el resum de les comissions informatives que es van fer el dimarts passat, 9 de desembre, en preparació del proper Ple del dilluns 15.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
1.   Assabentat. Contracte de neteja. Després d’una auditoria de l’empresa CIAS.com, es detecta que hi ha més de 2.000 hores pagades i no fetes per part de l’empresa. Aquestes hores estaran a disposició de l’ajuntament.
2.   Assabentat. Refinanciació del préstec. S’aconsegueix una rebaixa important. Suposa un estalvi d’1.700.000€ en tota la vida del préstec. El BBVA i el Santander en són els bancs beneficiaris.
3.   Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals. Dimecres 10 s’acaba el termini per presentar al·legacions.
4.   Després que l’ajuntament arrangés l’edifici de l’Aurora, se signa un conveni amb l’Agrupament Escolta Pare Claret, pel qual se cedeix gratuïtament l’espai a l’entitat durant 5 anys.
5.   Ajuntament i Astrid 21 signen un conveni pel qual es fa la cessió gratuïta durant 20 anys d’un terreny fins ara destinat a l’edificació d’una residència i ara per a hort terapèutic.
6.   Aprovació del programa 2.0 de comptabilitat local.
7.   La UdG renuncia, i per tant retorna a l’ajuntament, un edifici que li havia de suposar l’ampliació del campus. Casa de les Aigües, al carrer Alemanys 18.
8.   L’ajuntament va canviar el destí de la finca de la Cort Reial, de pisos assistits per  gent gran, a centre cívic. Deixen sense efecte el dret de superfície cap a Vivendes de Girona i el recupera l’ajuntament.
9.   Plaça del Pallol. Acceptació de la renúncia. Queda sobre la taula.
10.  S’embarguen uns terrenys a la zona de Mas Masó, per cobrir el deute de les propietàries amb l’ajuntament.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA
1.   Aprovació de les mesures incloses a la Tarifa ecosocial de l’aigua per garantir l’accés a subministrament d’aigua potable als veïns/veïnes de Girona. S’elimina el paràgraf “En qualsevol cas, si en l’estudi de tarifes es determina que no es pot encabir al servei, es plantejarà la possibilitat que la companyia facturi a l’ajuntament de Girona pel seu cost”. Si no se superen els 50.000€ anuals, la companyia ho assumirà el 2015. Si les previsions es desvien molt es tornarà a parlar amb la companyia, encara que no s’especifiquen les mesures a prendre.
2.   Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat urbana.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA
1.   Modificació dels estatuts de l’organisme, ara de la Diputació, CILMA, per obligacions amb la llei ARSAL.
2.   Es presentarà una Moció conjunta de tots els partits i regidors no adscrits, excepte els del PP, per a la autoinculpació per la Consulta del 9N.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
1. Modificació puntual del PM13 Clínica Girona. Aprovació inicial. No es modifica res del que ja es va presentar en un Ple anterior.
2. Pla especial urbanístic per regulació dels usos de restauració. Es fan pocs canvis després de les al·legacions a l’aprovació inicial.
3. La TUC (Trama Urbana consolidada entre Girona i els municipis fronterers) està a punt de poder-se concretar després de la negativa de Girona.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
1.   No es porta cap tema a Ple.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada