dimecres, 6 de maig de 2015

Informació de les comissions informatives prèvies al Ple del dilluns 11 de maig


Darrera informació que os donem de les comissions informatives. Ho hem fet durant tot el mandat, pel que ens ha arribat ha estat una bona forma d’informar i de transparència. Continuarem el proper mandat!

COMISSIÓ INFORMATIVA ALCALDIA. Aprovació model de registre d’interessos. Càrrecs electes, directius i de confiança. Translació de la llei de transparència (2014) a la llei de règim local. Pregunto per les respostes de GIRONA S.A. I del Consorci Costa Brava, no en sap res i ho preguntarà. Definitivament  la comissió es mor no pas de mort natural. Caldrà recupera-la en el nou mandat, estudiem portar-ho a Fiscalia.
COMISSIÓ INFORMATIVA PROMOCIÓ. Un únic punt d’urbanisme. Pla de millora Urbana de Can Turón ( on estava el PC City), provació inicial el octubre del 2011, sembla que s’ho han agafat amb calma!


COMISSIÓ INFORMATIVA HISENDA
. Presenten l’execució pressupostària del 1r trimestre 2015, segons exigeix la llei d’estabilitat pressupostària.
. Aprovació dels preus contradictoris i pressupost final de liquidació de les obres de la plaça Mare de Déu de Montserrat. Un increment del 9.8% (el màxim és del 10%).
. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja d’Eulen.
. Modificar l’oferta pública d’Ocupació 2015 als efectes d’incloure-hi la convocatòria per a la provisió del lloc de Secretari/ària de la corporació i 2 places d’agents de la Policia municipal.
. Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la cobertura de dues places d’agents.
. Adjudicació del servei de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa Eugènia i diversos sectors de parcs, jardins i arbrat de Girona, a realitzar per CET (Centres Especials de Treball).
. La Comissió de Comptes abans de l’1 de juny ha d’haver dictaminat sobre els comptes generals de l’ajuntament. S’obrirà un segon període de consulta per a tota la ciutadania (15 dies) i es disposarà de 8 dies per fer al·legacions. Abans de l’1 d’octubre s’ha d’haver tramès a la Sindicatura de Comptes.
COMISSIÓ INFORMATIVA CIUTADANIA
. No porten cap tema a Ple.
INFORMACIONS
. Ens lliuren l’Acta de reunió de la mediació portada a terme entre el Comitè de vaga i els representants de l’empresa GIRONA+NETA de Girona. S’arriba a un acord favorable a les treballadores i treballadors i es desconvoca la vaga.
. Durant els dies de Temps de Flors, al Barri Vell es tornarà al sistema antic de recollida de brossa, sense fer selectiva, perquè no es poden ni deixar ni recollir els contenidors actuals, sobretot per haver allargat l’horari d’obertura de patis.
. Batudes excepcionals de senglars a Girona. Al 2014 s’han eliminat 111 senglars.
. Neteja especial del barri de Font de la Pólvora dins el “Clean up Europe” per sensibilitzar les veïnes i veïns d’aquest barri.
. El dia 29 d’abril es va celebrar el Dia internacional per la sensibilitat al soroll. Es van fer medicions i es conclou que Girona és una ciutat sorollosa. El mapa obtingut+mapa de capacitat acústica+mapa estratègic de soroll serviran per “refer” el pla de mobilitat.
MOBILITAT
. Començaran a fer el carril bici que connecti el del carrer Santa Eugènia amb el carrer Nou.
. Supressió de barreres arquitectòniques.
. Canviaran la planxa metàl·lica del carrer Santa Clara.
CI SERVEIS A LES PERSONES
. Ni porten res a Ple ni tenen informacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada