divendres, 25 de juliol de 2014

El turisme a la ciutat: més enllà del Girona emociona.


El turisme ha esdevingut un dels fenòmens de més repercussió econòmica , social, cultural i territorial a la Girona dels darrers anys. Avui és un dels elements estructurals de la ciutat, clau com a generador d’activitat i ocupació. I els seus impactes sobre la ciutadania i els espais públics son cada vegada més rellevants. Any darrera anys assolim un nou record de visitants. Xifres que ens parlen d’un encaix diferent amb una ciutat que la volem econòmicament diversificada, sostenible mediambientalment i socialment convivèncial.

Fa un xic més de tres anys en un debat electoral plantejava tres processos de canvi a abordar que em semblen encara pendents: a) abandonar la dinàmica incremental i substituir-la per un turisme sensible als valors urbans de Girona, incorporant la cultura dels propis límits; b) transitar d’unes polítiques en clau promocional, cap a una estratègia integral, sota lideratge públic, i oberta a un ventall ampli d’agents; c) superar una etapa d’impactes no regulats i obrir un nou temps de regulació pública dels efectes del turisme (ocupació de qualitat, taxa turística, plans d’usos...).


La realitat del turisme a Girona presenta avui aspectes contradictoris, en clau econòmica i laboral, em preocupa especialment la precarietat laboral, cosa que contribueix així a l’ampliació de les desigualtats. Em preocupa també les dinàmiques de substitució del comerç urbà que dota de sentit per activitats d’explotació del filó turístic que banalitzen la ciutat.

Revertir aquestes tendències és complex. Cal voluntat política i participació ciutadana. Ens hi juguem, en bona part,  el model de ciutat. No podem renunciar a combatre la “parctematització” turística, hem de seguir apostant per un turisme socialment i ambientalment responsable, i per un sector amb ocupació de qualitat, amb condicions laborals dignes i formació continuada. Cal consolidar el que fem bé, però també cal fer noves polítiques i fer emergir nous actors i nous espais de governança del turisme a la nostra ciutat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada