dijous, 10 de juliol de 2014

Informació de les Comissions informatives del proper Ple del 14 de juliol (i 2)Ara podeu llegir la segona i darrera part del resum que la Nuria i jo os fem de les comissions informatives. Son de prou interès, com podem veure, per que os assabenteu. És un esforç continuat que fem al llarg de tot el mandat com a resultat de la demanda que ens vau fer arribar des d’entitats i persones preocupades pels afers de la ciutat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

3 assabentats:
. Demanar subvenció a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) per a la conservació i manteniment de les lleres urbanes. Demanen 2999€ (un 20% del total).
. Demanar subvenció per al Pla de gestió forestal. Gestió i millora de finques rústiques (121 Ha). Demanen 4000€.
. Demanar subvenció per arranjar 2 camins de titularitat municipal a la Vall de Sant Daniel i Campdorà.
1.   Incineradora de Campdorà

La incineradora de Campdorà té 30 anys. El govern anterior va decidir fer un Complex Tecnològic de Gestió de Residus Municipals a Campdorà. El govern actual no ha fet res. La planta incineradora actualment no és energèticament eficient (només arriba al 65%). La normativa europea diu que ha d’arribar al 85%.
Es demana aprovar el document d’actuacions presentat per TRARGISA, i en conseqüència optar per l’escenari 5 dels proposats en l’estudi d’alternatives incloent-hi el desmuntatge de la xemeneia vella i intervenció en la nova planta per integrar-se al màxim en el paisatge. L’import global és de 27.355.680€.
Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya el finançament de l’esmentada actuació pel referit import.
Considerar prioritàries les intervencions per garantir el correcte funcionament de la planta: fossars i pont grua, forns, caldera planta d’aigua desmineralitzada, analitzadors, rentat de gasos, tubs, conductes, estructures i suports, reducció de NO, transvasament, xemeneia, ... per un import de 6.491.045€
Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya el canvi de destí del romanent de 6.572.340€ de la subvenció ja atorgada a l’Ajuntament de Girona per poder-lo utilitzar pel finançament de les actuacions prioritàries.
El calendari d’execució s’estima en 17 mesos, i tenint en compte el requisit per a la justificació de la subvenció és haver facturat i pagat, es demana allargar el termini per a la justificació a 24 mesos.


2.   Aigües de Girona
Es proposa que l’amortització de les inversions no sigui en funció del temps de la concessió (aleshores implica apujar tarifes) sinó en funció del temps real d’amortització.
3.   S’està parlant amb els Grups Municipals sobre canvis en el contracte de Neteja i Recollida selectiva. Es portaran al Ple de setembre. Tenen a veure amb l’equiparació salarial entre treballadors (tot i que ja cobren el mateix, l’empresa reclama que ho assumeixi l’ajuntament), gestió dels contenidors soterrats (hi ha un import contractat que no dóna per fer tots els soterraments que alguns volen fer), ...
MOBILITAT
1.   L’Ajuntament adquireix TMG-Grues després de fer-ne la liquidació.
Segons l’ARSAL (Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local) les empreses municipals amb pèrdues s’han de municipalitzar. A l’Ajuntament li costa 90.205€. Es preveu un estalvi de 200.000€ en IVA i facturació de nòmines (els 12 treballadors passaran a ser treballadors municipals).
TMG és un 99% municipal.
En aquest darrer any la intervenció de la grua s’ha reduït en un 14%.
2.   La plaça d’inspector l’ha guanyat el sergent Jou Matamala.
3.   S’ha fet una actuació en un bloc de Font de la Pólvora on no hi havia cap abonat a la companyia elèctrica però hi havia grans despeses elèctriques. Tots els pisos estaven habitats. S’ha tallat l’escomesa des del carrer. A hores d’ara desconeixem quines intervencions socials s’han fet per assegurar l’habitabilitat de les famílies.
4.   La setmana vinent es pintarà el carril bicicleta del pont de la Barca.
5.   Aquest divendres en Junta de govern local s’aprovarà el projecte executiu del carril bicicleta de sota el viaducte.
6.   Es comenta que la Generalitat ha aprovat un Pla d’autoprotecció per a les Jornades Catalunya Llibertat Dignitat. Existeix un conveni entre el grup Hermes i l’Ajuntament per regular aquest acte.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

. No es porta cap tema a aprovació en el Ple.

. A demanda de les regidores dels GM es parla de les negociacions entre el Girona i el Llagostera per l’ús de les instal·lacions de Montilivi. En resum, els moviments del director tècnic del Llagostera generen recels i el Girona decideix no cedir part de l’ús. Per això el Llagostera ha de ressituar-se al camp del Palamós. Però no es descarta que un cop passats aquests moments inicials de disputes entre aquests dos equips que han de jugar en la mateixa categoria, es pugui tornar a parlar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada