dijous, 6 de novembre de 2014

Resum de les comissions informatives per al proper Ple de l’ajuntament de Girona el 10 de novembre (1)


Os fem arribar un primer resum de tres de les comissions  informatives per al proper Ple del dia 10 de novembre. En un nou post os farem arribar el resum de les altres dues.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA
1. Sens presentarà a Junta de portaveus un llistat de futures distincions ciutadanes.
2. Ens plantegen fer de la sardana “Girona m’enamora”, en el seu 25 aniversari,  himne oficial de la ciutat. Plantegem que el tema oficial ens sobre, tot i que valorem la popularitat i representativitat que te l’esmentada sardana.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ
Se’ns fa arribar documentació de la remodelació de “l’espai Rosaleda” adjunt a l’actual centre social, es proposa un bar-restaurant gestionat per una entitat social del tercer sector que faci tasques formatives d’hosteleria per a joves de 16 a 30 anys. El tema obres costarà uns 152.000 euros i estan cercant entitat que es puguin acollir a una proposta d’aquesta mena. No hi ha propostes concretes d’urbanisme, es diu que pot haver-hi un Ple extraordinari abans de final de mes si prospera un acord amb els municipis veïns per a la trama urbana.


COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
1.   Adjudicació de les obres de la frontissa de Santa Eugènia. Havien fet dos lots d’obres i tots dos s’han adjudicat a la mateixa empresa, TEYCO.
2.   Aprovar els preus contradictoris del passeig de la Devesa. El màxim permès és d’un 10% sobre el valor licitat. L’increment d’aquesta obra és de 25.000€, que representa el 5.45% del total. Així diuen que acabaran les obres abans!
3.   Segons la Llei d’ARSAL (Llei 27/2013 i 15/2014) cal fer canvis per regular organismes tipus Consorcis i Mancomunitats, que deixen de tenir “vida pròpia” per passar a dependre d’una sola administració. Els criteris per decidir qui s’adscriu cada ens, són, per ordre, per control, per finançament i per població. És a dir, segons el paper que jugava cada administració en un consorci o mancomunitat, segons el finançament que hi aporta o segons la població, passarà a adscriure’s aquests ens, constituïts per diverses administracions. L’ajuntament de Girona està a 5 consorcis i a 3 mancomunitats. 2 consorcis s’adscriuen a l’ajuntament, que en farà el control, estat de comptes, ... i els 3 restants s’adscriuen a altres administracions. Les 3 mancomunitats es dissolen. Aquest fet implica fer modificacions dels Estatuts que és el que es porta a Ple. Quedaran com segueix:
a.    Consorci de La Sopa, s’adscriu a l’Ajuntament de Girona.
b.    Consorci Alba-Ter, que passarà a anomenar-se Consorci del Ter, s’adscriu a l’Ajuntament de Girona.
c.    Consorci de les Vies Verdes, s’adscriu a la Diputació.
d.   Consorci d’Arts Escèniques, s’adscriu a la Diputació.
e.    Consorci de les Gavarres, s’adscriu a la Generalitat.
f.     Mancomunitat Inter municipal voluntària turística de la Costa Brava. Es dissol.
g.   Mancomunitat Inter municipal del Gironès (Escorxador de Girona). L'ajuntament de Girona és propietària del sòl i ara també ho serà de l’edifici construït (pagat pels diversos ajuntaments). La concessió és fins al 2035. Es dissol.
h.   Mancomunitat urbanística de Girona-Salt-Vilablareix (Es va crear per a la IIa fase de Mas Xirgu, ara actua com una junta de compensació dels propietaris afectats). Es dissol.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada