divendres, 7 de novembre de 2014

Resum de les comissions informatives per al proper Ple de l’ajuntament de Girona el 10 de novembre (2)


Aquesta és la segona part del que es va dir a les comissions informatives per al proper Ple. En concret la de Ciutadania amb mobilitat i la de serveis a les persones.

CI CIUTADANIA
. Aprovació definitiva de les modificacions del contracte Girona + neta. L’empresa ha entrat un escrit a l’ajuntament acceptant les modificacions de l’ajuntament (de fet ja estaven pactades). No hi ha hagut al·legacions.
. La Taula de la Pobresa energètica va proposar fer formació a treballadors/es municipals (ja s’ha fet) i ara la fa a AAVV, entitats socials, ... interessades.
. La Tarifa ecosocial de l’aigua. En les Ordenances es contempla una part que és la bonificació del 90% de la taxa d’escombraries i sanejament, que forma part del rebut de l’aigua, per a persones amb un informe social. Pel que fa a la tarifa del consum d’aigua, l’ajuntament de Girona proposa fer un quart tram de consum, per a famílies amb informe social, i que aquest import l’assumeixi l’ajuntament de Girona. Però AGISSA també està participada pels ajuntaments de Salt i Sarrià que no hi estan d’acord i volen que la tarifa de l’aigua ho absorbeixi, és a dir, que la resta de consumidors d’aigua assumeixin en les seves quotes aquest nou tram, que seria gratuït per aquests usuaris. L’ajuntament de Girona vol proposar que es facin dos tipus de rebuts: un per als dels ciutadans de Girona, i un altre rebut per a la ciutadania de Salt i Sarrià. L’ajuntament de Girona no vol que els socis privats d’Aigües participin assumint aquest nou cost!!
. S’han creat dos itineraris pel Bosc de la Pabordia en els que hi participen AAVV, UdG, La Caseta, l’escola el Bosc de la Pabordia. Un itinerari educatiu i un itinerari terapèutic.
. Durant la setmana de la prevenció de residus, l’ajuntament conjuntament amb el Banc d’Aliments, programa una jornada sobre el malbaratament d’aliments.


MOBILITAT
. Es modifica el sentit de circulació del carrer Roma de Sant Narcís i es pinta un pas de vianants davant de l’església per accedir a la plaça Assumpció.
. Es començarà a parlar amb la comunitat educativa de l’Annexa sobre un camí escolar segur.
. La unitat canina ja té un agent amb gos i se n’està preparant un altre. S’especialitzen en drogues.

CI SERVEIS A LES PERSONES
. Es porta al Ple l’aprovació inicial del Reglament del Consell Escolar municipal.  S’actualitza la normativa per adaptar-lo a la LEC. Es canvia el nom i passarà a anomenar-se Consell Municipal d’Educació. S’amplia la composició a nous sectors: Moviment de Renovació Pedagògica (MRP), Escoles d’Adults, ... Passarà a ser un òrgan de participació a part de consultiu.
. Es fan 4 Tallers d’Èxit escolar a Girona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada