dimecres, 4 de març de 2015

Comissions Informatives d'abans del proper Ple del dilluns


Fem un breu resum dels temes sortits a les Comissions Informatives prèvies al Ple del dilluns vinent.

CI ALCALDIA
Ratificació de la modificació del estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea urbana de Girona. Aprofito la reunió per demanar les actes de les darrers reunions de la comissió d’aigües.

CI PROMOCIÓ
.Es porta a Ple LA Trama Urbana Supramunicipal, es sotmetrà a informació pública. Un acord insatisfactori que a redós de Girona permetrà amplpiar les grans superfícies en els pobles veïns. Es presenta també l’aprovació inicial del PEMU 13. Una pas mes per a situar la Clínica Girona a la carretera de Barcelona. Se’ns presenta també la possible descatalogació del garatge Fornés, ara sembla que hi ha pressa i els propietaris apreten.


CI HISENDA
. Per decret han aprovat la liquidació del Pressupost 2014. Anirà com a assabentat al Ple.
. S'ha acordat amb els sindicats fer l'única oferta pública possible: promocions internes. Aquest 2015 es convoquen:
14 places d’auxiliar administratiu/va a administratiu/va
1 plaça d’auxiliar tècnic/a de helpdesk a tècnic/a de helpdesk
6 places d’administratius/ves a tècnics de grau mitjà
5 places de peó a oficial
10 places de peó a peó especialista
3 places d’auxiliar pràctic a tècnic/a auxiliar (estan pendents d’anys anteriors)
Els anys 2016, 2017 i 2018 es faran promocions internes de 15 places d’auxiliars administratius/ves cada any, amb el compromís d’estudiar promocions per a altres categories per a aquests anys.

CI CIUTADANIA
. No es porta res al Ple.
. Es donen algunes informacions:
Es retallarà la mota de La Copa (impedeix una evacuació fàcil perquè limita l'espai entre l'escenari i la sortida) per evitar problemes de seguretat, sobretot en temps de Fires.
S'han pintat murals al viaducte de la Devesa, a la pilastra del pont de la Barca i es posaran banderoles noves, amb el lema "+ H2O al Ter".
Es fa lliurament de la Memòria de residus.
. Mobilitat:
En breu s'obriran a la ciutadania diferents carrils bicicleta: carrer Oviedo, pont del Ter.
Es farà una campanya de bicicletes adreçada a ciclistes, conductors/es i vianants.
Es continuen fent accions en el pla d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
S'han fet uns lavabos per a dones a Mas Xirgu.
Nova parada de bus darrera Trueta.
Noves marquesines de bus a plaça Empúries, Sant Dabiel, Pedret.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada