dilluns, 25 d’abril de 2011

La Formació professional a la ciutat i al nostre entorn més proper. Cal un impuls decidit.

Aquest curs 2010-11, entre Girona i Salt, hi ha una oferta de 14 famílies professionals, que consten de 53 cicles formatius (1 més que el curs passat). Globalment, a Girona i Salt, hi ha una oferta de 107 grups de formació professional, 6 més que el curs passat -tots ells a Girona- que acullen 2440 alumnes en règim ordinari, amb un increment net de 53 alumnes més respecte el curs passat.

Els centres de la comarca del Gironès acullen aproximadament el 40% de l’alumnat de FP de les comarques gironines.

Els 4 centres de formació professional de la ciutat de Girona tenen la Certificació de Qualitat ISO 9001-2000, i estan dins del Programa de Millora Continua, el que significa que hi ha establerta una metodologia de millora continua que permet oferir una formació de qualitat.

La matrícula dels cicles de Grau Mitjà, aquest curs està novament saturada. Només n’hi ha uns pocs cicles amb alguna vacant, però la majoria estan complerts i uns quants amb llistes d’espera. Actualment hi ha percentatges d’ocupació molt alts, especialment en el sector serveis. S’observa un increment significatiu en la mitjana d’edat dels alumnes matriculats en cicles de formació professional, que està al voltant dels 24 anys.

Per tot això cal donar resposta a la creixent demanda d’aquests estudis per part de la població en general i alhora a les necessitats de formació i reciclatge que la situació de crisi i les demandes de treball indiquen. A més hem de facilitar l’entrada als joves de 16 anys en endavant que opten per la via professionalitzadora dels seus estudis postobligatoris i que en la situació actual tenen forces dificultats per accedir-hi. caldrà també una major vinculació de la formació professional amb el sector empresarial de la ciutat, per tal de fer una oferta més adequada i integral.

El Departament d’ensenyament ha de donar aquest pas endavant i ben segur ens trobarà de l’Ajuntament estant disposats a donar tota la col·laboració a aquest objectiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada